Czasownik „piacere” w j. włoskim

Panorama del Lago Maggiore © ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo (Italia)

Podstawowe znaczenie czasownika piacere to podobać się, smakować, lubić.

Czasownik piacere wymaga dopełnienia dalszego (wł. complemento oggetto indiretto). Kiedy dopełnienie dalsze wyrażone jest zaimkiem osobowym, można używać jego form akcentowanych i nieakcentowanych. Zaimki osobowe dopełnienia dalszego mają następujące formy: ti / a te, le / a lei, gli / a lui, ci / a noi, vi / a voi, gli / a loro, na przykład:

Vi piace il Lago Maggiore? / Il Lago Maggiore piace a voi?

W czasach złożonych (tempi composti) piacere odmienia się z czasownikiem posiłkowym essere.

Jeśli chcemy wyrazić opinię na temat kogoś lub czegoś użyjemy passato prossimo, natomiast czasu imperfetto użyjemy do opisania czegoś, co zwykliśmy robić w przeszłości lub do wyrażenia zmiany w naszych przyzwyczajeniach. W czasach przeszłych forma zaimka dopełnienia dalszego jest taka sama jak w czasie teraźniejszym.

Aby utworzyć zdanie przeczące z czasownikiem piacere, należy poprzedzić czasownik partykułą przeczącą non (nie), stawiając ją przed zaimkiem dopełnienia dalszego w formie nieakcentowanej lub po tym zaimku, gdy jest on formie akcentowanej, na przykład:

Non mi piace. / A me non piace.

Odmiana czasownika „piacere” w czasie teraźniejszym

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
io piaccio noi piacciamo
tu piaci voi piacete
lui/lei piace
Lei piace
loro piacciono
Loro piacciono

Przykłady zdań z czasownikiem „piacere” w wersji włosko-polskiej
A Alessandra piace la lingua italiana.Aleksandrze podoba się język włoski.
A Giovanni piacciono i podcast.Jan lubi podcasty. / Janowi podobają się podcasty.
A tutti piace il gelato alla fragola. Wszyscy lubią truskawkowe lody.
A Vittoria piace sciare.Wiktoria lubi jeździć na nartach.
Ci piacete!Podobacie się nam!
Gli piacciono le macchine sportive. On lubi samochody sportowe.
Le macchine elettriche piacciono agli italiani.Samochody elektryczne podobają się Włochom.
Le piace passare del tempo a San Marino.Ona lubi / Jej podoba się spędzać czas w San Marino.
Mi piaccio!Podobam się sobie. / Lubię siebie.
Mi piacciono gli spaghetti.Lubię spaghetti.
Mi piacciono i film italiani e francesi.Lubię / podobają mi się włoskie i francuskie filmy.
Mi piacciono i fiori. Lubię kwiaty.
Mi piacciono i monumenti italiani.Podobają mi się włoskie zabytki.
Mi piacciono i piatti / i dolci italiani.Lubię włoskie dania / desery.
Mi piacciono i vestiti lunghi. Podobają mi się długie sukienki.
Mi piacciono le ragazze alte.Podobają mi się wysokie dziewczyny.
Mi piacciono le spiagge italiane.Lubię / Podobają mi się włoskie plaże.
Mi piace andare in spiaggia.Lubię chodzić na plażę.
Mi piace cantare.Lubię śpiewać.
Mi piace cucinare.Lubię gotować.
Mi piace fare sport.Lubię uprawiać sport.
Mi piace il caffè solubile.Lubię kawę rozpuszczalną.
Mi piace imparare l’italiano.Lubię uczyć się włoskiego.
Mi piace l’Italia. Lubię Włochy.
Mi piace la cioccolata. Lubię czekoladę.
Mi piace la lingua italiana.Lubię język włoski.
Mi piace molto viaggiare.Bardzo lubię podróżować.
Mi piace nuotare nel lago. Lubię pływać w jeziorze.
Mi piace studiare le lingue stranieri.Lubię uczyć się języków obcych.
Mi piace viaggiare in Italia.Lubię podróżować po Włoszech.
Mi piaci!Podobasz mi się!
Non ci piace stare seduti in casa.Nie lubimy siedzieć w domu.
Non mi piacciono le tue opinioni. Nie podobają mi się twoje poglądy.
Non mi piace.Nie podoba mi się.
Non ti piace il mio vestito?Nie podoba ci się moja sukienka?
Professore, Le piace viaggiare?Panie profesorze, czy lubi pan podróżować?
Questo tipo di musica non piace a me.Nie podoba mi się ten rodzaj muzyki.
Signori Agnelli, Gli piace viaggiare?Państwo Agnelli, czy lubicie podróżować?
Ti piaccio?Podobam ci się?
Ti piacciono gli animali?Lubisz zwierzęta?
Ti piacciono le mele? – Sì, mi piacciono le mele, ma preferisco le pere.Lubisz jabłka? Tak, lubię jabłka, ale wolę gruszki.
Ti piace il mare?Podoba ci się morze?
Ti piace il succo di pomodoro? – Sì, mi piace moltissimo il succo di pomodoro. Lubisz sok pomidorowy? – Tak, bardzo lubię sok pomidorowy.
Ti piace viaggiare?Lubisz podróżować?
Tu piaci a tutti. Podobasz się wszystkim.
Vi piacciono i libri stranieri?Lubicie książki obcojęzyczne?
Vi piacciono le lezioni d’italiano?Lubicie lekcje włoskiego?

Foto: Panorama del Lago Maggiore © ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo (Italia)