Czasownik „essere” w j. włoskim

Frecce Tricolori sfrecciando sul cielo di Roma: Via dei Fori Imperiali e la chiesa dei Santi Luca e Martina © Forze Armate Stato Maggiore della Difesa

Czasownik „essere” (być) jest jednym z najczęściej używanych czasowników w języku włoskim. Stosujemy go przede wszystkim, gdy opisujemy emocje, charakteryzujemy osoby i przedmioty, określamy narodowość, zawód i wykształcenie.

Czasownik „essere” może występować w swoim podstawowym znaczeniu, ale także, jako czasownik posiłkowy, służy do tworzenia czasów przeszłych i strony biernej. W tym wpisie ograniczymy się do podstawowego znaczenia tego czasownika.

Odmiana czasownika „essere” w czasie teraźniejszym

Liczba pojedynczaLiczba mnoga
io sono (ja jestem)noi siamo (my jesteśmy)
tu sei (ty jesteś)voi siete (wy jesteście)
lui/lei è (on/ona jest)
Lei è (pan/pani jest)
loro sono (oni/one są)
Loro sono (państwo są)

Formy w 1. osobie liczby pojedynczej i 3. osobie liczby mnogiej są takie same.

Przykłady zdań z czasownikiem „essere” w jego podstawowym znaczeniu w wersji włosko-polskiej

Anna è in cucina. Anna jest w kuchni.
Che cosa è?Co to jest?
Che giorno è oggi? – Oggi è venerdì.Jaki dziś jest dzień? – Dziś jest piątek.
Chi è? – Claudio è portalettere.Kto to (jest)? – Claudio jest listonoszem.
Chi sei? – Sono polacco / polacca. Kim jesteś? – Jestem Polakiem / Polką.
Chi siete? – Siamo polacchi / polacche di Malbork.Kim jesteście? – Jesteśmy Polakami / Polkami z Malborka.
Di dove è? – Sono di Gdańsk.Skąd pan/-i jest? – Jestem z Gdańska.
Di dove sei? – Sono di Cracovia.Skąd jesteś? – Jestem z Krakowa.
Dove sei? – Sono qui.Gdzie jesteś? – Jestem tutaj.
Dove siete?Gdzie jesteście?
È facile o difficile? To łatwe czy trudne?
È già tutto?To już wszystko?
E Loro, signori, chi sono? – Siamo turisti.A panowie / państwo kim są? – Jesteśmy turystami.
È tardi / presto. Jest późno / wcześnie.
È troppo bello per essere vero. To zbyt piękne, by było prawdziwe.
È troppo difficile! To zbyt trudne!
È utile.To przydatne.
Finalmente sei qui. W końcu tutaj jesteś.
Io sono alto e lei è bassa.Ja jestem wysoki, a ona niska.
La penna è sul tavolo.Długopis jest na stole.
La Svizzera è una confederazione.Szwajcaria jest konfederacją.
Lei è italiana.Ona jest Włoszką.
Lei è molto gentile.Jest pan/-i bardzo uprzejmy/-a.
Lei, signore, chi è? – Sono polacco.Pan, proszę pana, kim jest? – Jestem Polakiem.
Loro sono molto simpatici.Oni są bardzo sympatyczni.
Loro sono stranieri.Oni są cudzoziemcami.
Lui è italiano.On jest Włochem.
Lui non è di Varsavia, è di Cracovia.On nie pochodzi z Warszawy, pochodzi z Krakowa.
Lui non è sincero.On nie jest szczery.
Non è troppo tardi.Nie jest za późno.
Oggi sono felice.Dzisiaj jestem szczęśliwy.
Perché sei sempre triste?Dlaczego zawsze jesteś smutny / smutna?
Quanti anni siete insieme?Ile lat jesteście razem?
Questo è troppo.Tego za wiele.
San Marino è il terzo stato più piccolo d’Europa.San Marino jest trzecim najmniejszym państwem w Europie.
Sei bellissima!Jesteś przepiękna!
Sei mattiniero!Jesteś porannym ptaszkiem!
Sei occupato / occupata?Jesteś zajęty / zajęta?
Sei pronto /pronta?Jesteś gotowy / gotowa?
Sei sorpreso / sorpresa?Jesteś zaskoczony / zaskoczona?
Siamo a Napoli.Jesteśmy w Neapolu.
Siamo a scuola. Jesteśmy w szkole.
Siamo in libreria.Jesteśmy w księgarni.
Siamo in Toscana. Jesteśmy w Toskanii.
Sono al verde.Jestem spłukany.
Sono arrabbiato / arrabbiata.Jestem zdenerwowany / zdenerwowana.
Sono d’accordo.Zgadzam się.
Sono di Palermo, e tu?Jestem z Palermo, a ty?
Sono felice. Jestem szczęśliwy / szczęśliwa
Sono giurista. Jestem prawnikiem.
Sono in forma.Jestem w formie.
Sono in ritardo.Jestem spóźniony.
Sono malato / malata.Jestem chory / chora.
Sono molto contento / contenta.Jestem bardzo zadowolony / zadowolona.
Sono ottimista.Jestem dobrej myśli.
Sono polacco / polacca. Jestem Polakiem / Polką / z Polski.
Sono stanco / stanca.Jestem zmęczony / zmęczona.
Sono studente dell’Università di Bologna.Jestem studentem Uniwersytetu Bolońskiego.
Sono troppo occupato / occupata.Jestem zbyt zajęty / zajęta.

Pamiętaj, że wymowę wyrazów, których jeszcze nie znasz, możesz odsłuchać na stronie https://pl.forvo.com/

Foto: Frecce Tricolori sfrecciando sul cielo di Roma: Via dei Fori Imperiali e la chiesa dei Santi Luca e Martina © Forze Armate Stato Maggiore della Difesa