Codzienne czynności i obowiązki domowe – słownictwo polsko-hiszpańskie (Las actividades diarias y tareas domésticas)

¡Hola!

Dziś czas na solidną porcję słówek związanych z codziennymi czynnościami i pracami domowymi, które ułatwią Wam mówienie w języku hiszpańskim o sprawach codziennych, przyziemnych. Każdego dnia wykonujemy w domu różne czynności i powinniśmy potrafić o nich mówić. Obok czasowników podaję ich odmianę w czasie teraźniejszym, bo wiele z nich odmienia się w sposób nieregularny. Ich odmianę musimy po prostu zapamiętać. W drugiej części wpisu znajdują się przykłady zdań w wersji polsko-hiszpańskiej do analizy. Dzięki temu poznacie również mnóstwo innych słów i będziecie mogli coraz więcej myśli ubrać w słowa.

Lista wybranych czasowników wraz z odmianą:

bawić się, grać w coś (jugar)juego, juegas, juega, jugamos, jugáis, juegan
brać prysznic (ducharse)me ducho, te duchas, se ducha, nos duchamos, os ducháis, se duchan
budzić się (despertarse)me despierto, te despiertas, se despierta, nos despertamos, os despertáis, se despiertan
czesać się (peinarse) me peino, te peinas, se peina, nos peinamos, os peináis, se peinan
ćwiczyć (hacer ejercicio)hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen
czytać prasę (leer la prensa) leo, lees, lee, leemos, leéis, leen
dbać / zajmować się (ocuparse de)me ocupo, te ocupas, se ocupa, nos ocupamos, os ocupáis, se ocupan
dokonać zakupu (efectuar una compra)efectúo, efectúas, efectúa, efectuamos, efectuáis, efectúan
dzwonić/telefonować (llamar) llamo, llamas, llama, llamamos, llamáis, llaman
gawędzić (charlar)charlo, charlas, charla, charlamos, charláis, charlan
gimnastykować się (hacer gimnasia, ejercitarse)me ejército, te ejercitas, se ejercita, nos ejercitamos, os ejercitáis, se ejercitan
golić się (afeitarse) me afeito, te afeitas, se afeita, nos afeitamos, os afeitáis, se afeitan
gotować jedzenie (cocinar la comida) cocino, cocinas, cocina, cocinamos, cocináis, cocinan
grać na instrumencie (tocar un instrumento)toco, tocas, toca, tocamos, tocáis, tocan
grać na komputerze (jugar con el ordenador)juego, juegas, juega, jugamosm, jugáis, juegan
haftować (bordar)bordo, bordas, borda, bordamos, bordáis, bordan
instalować coś (instalar algo) instalo, instalas, instala, instalamos, instaláis, instalan
iść do lekarza (visitar a un médico)visito, visitas, visita, visitamos, visitáis, visitan
iść do łóżka / iść spać (irse a dormir)voy, vas, va, vamos, vais, van
iść na spacer (ir a pasear, salir a pasear, dar un paseo)voy, vas, va, vamos, vais, van; doy, das, da, damos, dais, dan
iść na zakupy (ir de compras)voy, vas, va, vamos, vais, van; doy, das, da, damos, dais, dan
iść/jechać do pracy (ir al trabajo)voy, vas, va, vamos, vais, van
jeść drugie śniadanie / obiad (almorzar)almuerzo, almuerzas, almuerza, almorzamos, almorzáis, almuerzan
jeść kolację (cenar)ceno, cenas, cena, cenamos, cenáis, cenan
jeść obiad (comer)como, comes, come, comemos, coméis, comen
jeść podwieczorek (merendar)meriendo, meriendas, merienda, merendamos, merendáis, meriendan
jeść śniadanie (desayunar)desayuno, desayunas, desayuna, desayunamos, desayunáis, desayunan
kąpać się (bañarse)me baño, te bañas, se baña, nos bañamos, os bañáis, se bañan
kłaść się do łóżka (acostarse)me acuesto, te acuestas, se acuesta, nos acostamos, os acostáis, se acuestan
kosić trawę (cortar el césped)corto, cortas, corta, cortamos, cortáis, cortan
leczyć (tratar, curar)trato, tratas, trata, tratamos, tratáis, tratan
leczyć się/ kurować się (curarse)me curo, te curas, se cura, nos curamos, os curáis, se curan
majsterkować (hacer trabajos pequeños) hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen
malować dom (pintar la casa) pinto, pintas, pinta, pintamos, pintáis, pintan
malować sobie usta (pintarse la boca/los labios)me pinto, te pintas, se pinta, nos pintamos, os pintáis, se pintan
myć głowę/naczynia (lavar la cabeza/los platos)lavo, lavas, lava, lavamos, laváis, lavan
myć okna (limpiar las ventanas)limpio, limpias, limpia, limpiamos, limpiáis, limpian
myć zęby (lavarse los dientes)me lavo, te lavas, se lava, nos lavamos, os laváis, se lavan
myśleć o pracy (pensar en el trabajo)pienso, piensas, piensa, pensamos, pensáis, piensan
nakładać krem (ponerse crema)me pongo, te pones, se pone, nos ponemos, os ponéis, ese ponen
nakrywać do stołu (poner la mesa) pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen
naprawiać / reperować (arreglar)arreglo, arreglas, arregla, arreglamos, arregláis, arreglan
nastawić budzik (poner el despertador)pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen
oddać coś do naprawy (dar algo para reparar)doy, das, da, damos, dais, dan
oddać ubranie do pralni (llevar ropa a la lavandería) llevo, llevas, lleva, llevamos, lleváis, llevan
odebrać dzieci ze szkoły (recoger los niños de la escuela)recojo, recoges, recoge, recogemos, recogéis, recogen
odebrać e-maila (recibir un e-mail)recibo, recibes, recibe, recibimos, recibís, reciben
odkładać coś na swoje miejsce (poner algo en su sitio)pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen
odkurzać np. podłogę/dywan (pasar la aspiradora por el suelo/por la alfombra, aspirar el suelo/la alfombra)paso, pasas, pasa, pasamos, pasáis, pasan
odkurzać półki (quitar el polvo de las estanterías, desempolvar)quito, quitas, quita, quitamos, quitáis, quitan
odnawiać dom (renovar la casa)renuevo, renuevas, renueva, renovamos, renováis, renuevan
odpoczywać od kogoś/czegoś (descansar de alguien, de algo)descanso, descansas, descansa, descansamos, descansáis, descansan
odpowiedzieć na maila (responder a un e-mail)respondo, respondes, responde, respondemos, respondéis, responden
odrabiać lekcje (hacer los deberes); hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen
odwiedzać przyjaciół (visitar a los amigos)visito, visitas, visita, visitamos, visitáis, visitan
oglądać telewizję (ver la tele) veo, ves, ve, vemos, veis, ven
opalać się (tomar el sol)tomo, tomas, toma, tomamos, tomáis, toman
perfumować się (ponerse perfume)me pongo, te pones, se pone, nos ponemos, os ponéis, se ponen
pisać (escribir) escribo, escribes, escribe, escribimos, escribís, escriben
płacić rachunki (pagar las cuentas) pago, pagas, paga, pagamos, pagáis, pagan
planować np. podróż (planificar/organizar p.ej. el viaje)planifico, planificas, planifica, planificamos, planificáis, planifican
podgrzać np. mleko (calentar p.ej. la leche)caliento, calientes, caliente, calentamos, calentáis, calientan
podlewać kwiatki/ogród (regar las plantas/el jardín) riego, riegas, riega, regamos, regáis, riegan
pracować na odległość (trabajar a distancia)trabajo, trabajas, trabaja, trabajamos, trabajáis, trabajan
prasować (planchar)plancho, planchas, plancha, planchamos, plancháis, planchan
prowadzić zdrowy tryb życia (llevar una vida sana)llevo, llevas, lleva, llevamos, lleváis, llevan
przewietrzyć (ventilar, airear)ventilo, ventilas, ventila, ventilamos, ventiláis, ventilan; aireo, aireas, airea, aireamos, aireáis, airean
przygotować sobie kolację (prepararse una cena) preparo, preparas, prepara, preparamos, preparáis, preparan
remontować dom (hacer reformas, hacer obra en la casa)hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen
robić porządki (poner orden)pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen
robić pranie (lavar la ropa, hacer la colada) lavo, lavas, lava, lavamos, laváis, lavan
robić sobie makijaż (maquillarse)me maquillo, te maquillas, se maquilla, nos maquillamos, os maquilláis, se maquillan
robić zakupy (hacer la compra/las compras)hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen
rozpakować zakupy (desempacar las compras)desempaco, desempacas, desempaca, desempacamos, desempacáis, desempacan
rozwiesić pranie (colgar / tender la ropa lavada)cuelgo, cuelgas, cuelga, colgamos, colgáis, cuelgan
rysować po ścianach (rayar las paredes)rayo, rayas, raya, rayamos rayáis, rayan
ścielić łóźko (hacer la cama) hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen
ścierać kurze (quitar el polvo, limpiar) quito, quitas, quita, quitamos, quitáis, quitan
składać np. pościel (doblar p.ej. la ropa de cama) doblo, doblas, dobla, doblamos, dobláis, doblan
skorzystać z toalety (usar el baño)uso, usas, usa, usamos, usáis, usan
słuchać muzyki (escuchar la música)escucho, escuchas, escucha, escuchamos, escucháis, escuchan
smażyć rybę (freír el pescado)frío, fríes, fríe, freímos, freís, fríen
spędzać czas z rodziną (pasar tiempo en familia)paso, pasas, pasa, pasamos, pasáis, pasan
spotykać się z kimś (encontrarse con alguien)me encuentro, te encuentras, se encuentra, nos encontramos, os encontráis, se encuentran
sprawdzać / kontrolować coś (comprobar algo)compruebo, compruebas, comprueba, comprobamos, comprobáis, comprueban
sprawdzać / szukać na stronach web (consultar las páginas web)consulto, consultas, consulta, consultamos, consultáis, consultan
sprzątać pokój (limpiar la habitación)limpio, limpias, limpia, limpiamos, limpiáis, limpian
sprzątać, czyścić mieszkanie (limpiar la casa)limpio, limpias, limpia, limpiamos, limpiáis, limpian
sprzątać kuchnię (recoger la cocina)recojo, recoges, recoge, recogemos, recogéis, recogen
sprzątać ze stołu (recoger la mesa)recojo, recoges, recoge, recogemos, recogéis, recogen
surfować po internecie/w sieci (navegar por Internet/por la Web)navego, navegas, navega, navegamos, navegáis, navegan
szczotkować włosy (peinarse) me peino, te peinas, se peina, nos peinamos, os peináis, se peinan
szukać pracy (buscar trabajo)busco, buscas, busca, buscamos, buscáis, buscan
szyć (coser)coso, coses, cose, cosemos, coséis, cosen
tapetować ściany (empapelar las paredes)empapelo, empapelas, empapela, empapelamos, empapeláis, empapelan
ubierać się (vestirse)me visto, te vistes, se viste, nos vestimos, os vestís, se visten
uczęszczać / iść do szkoły (ir a la escuela)voy, vas, va, vamos, vais, van
uczyć się (estudiar)estudio, estudias, estudia, estudiamos, estudiáis, estudian
umeblować mieszkanie (amueblar un piso)amueblo, amueblas, amuebla, amueblamos, amuebláis, amueblan
umyć np. okna, podłogę (limpiar p.ej. las ventanas, el suelo)limpio, limpias, limpia, limpiamos, limpiáis, limpian
uporządkować rzeczy w pokoju (arreglar/ordenar las cosas en la habitación) arreglo, arreglas, arregla, arreglamos, arregláis, arreglan
uprawiać sport (hacer/practicar deporte)hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen
wieszać coś na czymś np. ubrania (colgar algo en algo, p.ej. la ropa) cuelgo, cuelgas, cuelga, colgamos, colgáis, cuelgan
wietrzyć (ventilar, airear) ventilo, ventilas, ventila, ventilamos, ventiláis, ventilan; aireo, aireas, airea, aireamos, aireáis, airean
włączyć muzykę (poner la música) pongo, pones, pone, ponemos, ponéis, ponen
włączyć np. telewizor, radio (encender p.ej. la tele, la radio; poner) enciendo, enciendes, enciende, encendemos, encendéis, encienden
wstawać (levantarse) me levanto, te levantas, se levanta, nos levantamos, os levantáis, se levantan
wychodzić (salir)salgo, sales, sale, salimos, salís, ellos salen
wykonywać prace domowe (hacer las tareas del hogar) hago, haces, hace, hacemos, hacéis, hacen
wykorzystywać np. czas (aprovechar p.ej. el tiempo) aprovecho, aprovechas, aprovecha, aprovechamos, aprovecháis, aprovechan
wymienić bezpiecznik, żarówkę (cambiar un fusible, una bombilla) cambio, cambias, cambia, cambiamos, cambiáis, cambian
wynająć komuś mieszkanie (alquilar un piso a alguien)alquilo, alquilas, alquila, alquilamos, alquiláis, alquilan
wynająć od kogoś mieszkanie (alquilar un piso de alguien) alquilo, alquilas, alquila, alquilamos, alquiláis, alquilan
wynosić śmieci (sacar / bajar la basura)saco, sacas, saca, sacamos, sacáis, sacan
wyprowadzić psa (llevar a pasear el perro) llevo, llevas, lleva, llevamos, lleváis, llevan
wyprowadzić samochod z garażu (sacar el coche del garaje)saco, sacas, saca, sacamos, sacáis, sacan
wyrzucić coś na śmieci (tirar algo a la basura)tiro, tiras, tira, tiramos, tiráis, tiran
wysyłać e-maila (mandar un e-mail) mando, mandas, manda, mandamos, mandáis, mandan
wziąć/brać prysznić (ducharse)me ducho, te duchas, se ducha, nos duchamos, os ducháis, se duchan
zaczynać (empezar)empiezo, empiezas, empieza, empezamos, empezáis, empiezan
zajmować się kimś/rodziną (ocuparse de alguien/de la familia)me ocupo, te ocupas, se ocupa, nos ocupamos, os ocupáis, se ocupan
zajmować się dziećmi / domem (cuidar a los niños / la casa)cuido, cuidas, cuida, cuidamos, cuidáis, cuidan
zakładać coś na siebie (ponerse algo/vestirse)me pongo, te pones, se pone, nos ponemos, os ponéis, se ponen
zamiatać podwórko/podłogę (barrer el patio/el suelo) barro, barres, barre, barremos, barréis, barren
zasypiać (dormirse)me duermo, te duermes, se duerme, nos dormimos, os dormís, se duermen
zdrzemnąć się po obiedzie (echarse la siesta)me echo, te echas, se echa, nos echamos, os echáis, se echan
zmieniać pościel (cambiar la ropa de cama / las sábanas)cambio, cambias, cambia, cambiamos, cambiáis, cambian
zmywać podłogę (fregar el suelo/limpiar) friego, friegas, friega, fregamos, fregáis, friegan

Przykłady zdań do analizy w wersji polsko-hiszpańskiej:

Budzę się o godzinie siódmej rano. Me despierto a las siete de la mañana.
Co jest na obiad? – Zupa szpinakowa i smażona ryba. ¿Qué hay para el almuerzo? – Sopa de espinaca y pescado frito.
Codziennie otrzymuję dużo e-maili. Cada día recibo muchos correos electrónicos.
Czeszę się przed lustrem w łazience. Me peino enfrente del espejo en el cuarto de baño.
Często oglądam rano telewizję. A menudo veo la televisión por la mañana.
Czytam wiadomości w internecie. Leo las noticias en Internet.
Czytanie książek może przenieść ciebie w inny, pełen przygód świat. La lectura de los libros te puede transportar a otro mundo lleno de aventuras.
Dzięki internetowi świat staje się coraz bardziej połączony. Con la ayuda de internet, el mundo está cada vez más interconectado.
Dzisiaj wychodzę o dziewiątej. Hoy salgo a las nueve.
Gramy w ciuciubabkę lub w gry planszowe. Jugamos a la gallina ciega o a los juegos de mesa.
Ile książek masz w domu? ¿Cuántos libros tienes en casa?
Jak często trzeba zmieniać pościel? ¿Con que frecuencia hay que cambiar la ropa de cama?
Jak pomalować mieszkanie bez pomocy profesjonalnego malarza? ¿Cómo pintar la casa sin ayuda de un pintor profesional?
Jednym z moich obowiązków jest gotowanie posiłków. Una de mis responsabilidades es cocinar las comidas.
Jeżeli lubisz śpiewać, wyszukaj jakąś piosenkę na YouTube i zaśpiewaj ją. Si te gusta cantar, busca alguna canción en YouTube y cántala. [tryb rozkazujący]
Każdego dnia ładuję mój smartfon. Cada día cargo mi smartphone.
Każdego poranka przygotowuję kanapki dla moich dzieci. Cada mañana preparo los bocadillos para mis niños.
Kiedy jem śniadanie, słucham radia i oglądam wiadomości poranne. Mientras desayuno, escucho la radio y veo el telediario matinal.
Klub sportowy motywuje swoich sportowców, aby trenowali w domu w ramach swoich możliwości. El club deportivo motiva a sus deportistas para que entrenen en casa dentro de sus posibilidades.
Kładę się do łóżka o dziesiątej. Me acuesto a las diez.
Kosiarka do trawy to urządzenie praktyczne i proste w użyciu. Un cortacésped es un dispositivo práctico y fácil de usar.
Listonosz przychodzi mniej więcej o trzynastej. El cartero viene a las trece más o menos.
Masz wolny czas, prawda? Dlaczego go nie wykorzystasz na przygotowanie wyśmienitej kolacji? Tienes tiempo libre, ¿verdad? ¿Por qué no lo aprovechas para prepararte una deliciosa cena?
Maluję sobie usta na czerwono przed lustrem. Me pinto los labios de color rojo ante el espejo.
Mam maszynę do szycia. Tengo una máquina de coser.
Moje dzieci rysują po ścianach domu. Mis niños rayan las paredes de la casa.
Możesz schować masło do lodówki? ¿Puedes guardar la mantequilla en la nevera?
Mój tata podgrzewa mleko. Mi papá caliente la leche.
Musimy odnowić nasz dom. Tenemos que renovar nuestra casa.
Muszę uporządkować mój pokój. Tengo que ordenar mi habitación.
Myję włosy raz w tygodniu. Me lavo el pelo una vez por semana.
Najpierw się golę, potem biorę prysznic. Primero me afeito, luego me ducho.
Nie mam na nic ochoty. No tengo ganas de hacer nada.
Nie masz nic do roboty? Weź telefon i zadzwoń do swoich rodziców! ¿No tienes nada que hacer? ¡Coge el teléfono y llama a tus padres! [tryb rozkazujący]
Nie włączam telewizora rano. No pongo la tele por la mañana.
O której godzinie wstajesz? – Zawsze wstaję o piątej. ¿A qué hora te levantas? – Siempre me levanto a las cinco.
O której godzinie zazwyczaj kładziesz się spać? – Zazwyczaj kładę się spać o jedenastej w nocy. ¿A qué hora te acuestas normalmente? – Normalmente me acuesto a las once de la noche.
Od wielu lat nie oglądam telewizji. Hace muchos años que no veo la tele.
Odkurzę dywan. Voy a pasar la aspiradora por la alfombra.
Oglądam filmy w domu. Veo películas en casa.
Oglądanie i czytanie wiadomości w sposób ciągły może powodować w tobie niepokój. Ver y leer noticias de forma continua puede provocarte angustia.
Otrzymuję telefony, w których pytają mnie o aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce. Recibo llamadas telefónicas en las cuales me preguntan sobre la actual situación epidemiológica en Polonia.
Po przybyciu do domu ważne jest umycie rąk. Al llegar a casa es importante lavarse las manos.
Powieszę nowy żyrandol na suficie. Voy a colgar una nueva lámpara en el techo.
Pójdziemy na spacer? ¿Vamos a salir a pasear?
Pracuję w nocy w domu. Trabajo por la noche en casa.
Przyjmuję przyjaciół w moim domu. Recibo a mis amigos en mi casa.
Robienie ćwiczeń w domu zawsze jest dobrym rozwiązaniem. Hacer ejercicio en casa siempre es una buena solución.
Słucham rozgłośni Radio Exterior de España drogą satelitarną. Escucho la emisora RNE Radio Exterior por satélite.
Teraz, kiedy mamy więcej czasu, to dobry moment, aby przywrócić nasze ciało do formy. Ahora que tenemos más tiempo, es buen momento para poner nuestro cuerpo en forma.
Teraz czas przewietrzyć samochód. Ahora, es momento de voltear al auto.
Tłumaczę książki z hiszpańskiego na polski. Traduzco los libros del español al polaco.
Twoje brudne ubrania muszą iść bezpośrednio do pralki, a nie do kosza na pranie. Tu ropa sucia debe ir directamente a la lavadora, no al cesto de la ropa.
Ubieram się dla siebie. Yo me visto para mí.
Usunę kurz z mebli. Voy a quitar el polvo de los muebles.
Używam okularów do czytania. Uso gafas para leer.
Używam telefonu i internetu, by być w kontakcie z moją rodziną, przyjaciółmi i bliskimi. Uso el teléfono e internet para estar en contacto con mi familia, mis amigos y mis seres queridos.
W jaki sposób leczyć objawy koronawirusa w domu? ¿Cómo tratar los síntomas del coronavirus en casa?
W ramach korzystania z biblioteki elektronicznej Instytutu Cervantesa możesz czytać e-booki, słuchać muzyki i audiobooków, mieć dostęp do zasobów elektronicznych (baz danych, słowników, encyklopedii, katalogów itp.) oraz dołączać do wirtualnych klubów czytelniczych. A través de la biblioteca electrónica del Instituto Cervantes se pueden leer libros digitales, escuchar música y audiolibros, acceder recursos electrónicos (bases de datos, diccionarios, enciclopedias, directorios…) y participar en clubes virtuales de lectura.
W tym roku przeczytam tę książkę od deski do deski. Este año voy a leer este libro de cabo a rabo.
Wiesz, że 80% osób z rozpoznanym koronawirusem nie wymaga hospitalizacji i pokonuje chorobę w swoim własnym domu? ¿Sabes que el 80 % de las personas diagnosticadas con coronavirus no requiere internamiento hospitalario y supera la enfermedad en su propia casa?
Wietrzenie mieszkania jest korzystne dla twojego zdrowia. Ventilar la casa es beneficioso para tu salud.
Właśnie gotuję obiad. Estoy preparando el almuerzo.
Wykorzystaj czas na rozwój swoich zdolności! ¡Aprovecha el tiempo para desarrollar tus habilidades! [tryb rozkazujący]
Z odrobiną wysiłku posprzątamy w domu. Con un poco de esfuerzo vamos a limpiar la casa.
Zawsze robię zakupy w supermarkecie. Siempre hago la compra en el supermercado.
Z kim mieszkasz? – Mieszkam z żoną i dziećmi w domu moich rodziców. ¿Con quién vives? – Vivo con mi esposa e hijos en la casa de mis padres.

Muchas gracias por estar aquí.
Que estés hoy leyendo mi blog significa que es útil.