Cechy charakteru i osobowości – słownictwo polsko-francuskie (Les traits de caractère et de personnalité – le vocabulaire polonais-français)

Bonjour !

Poniżej przedstawiam obszerną polsko-francuską listę przymiotników opisujących cechy charakteru i osobowości u ludzi. W kilku miejscach podaję również przydatne rzeczowniki, np. mądrala, gaduła, ryzykant. Przymiotniki zostały podane w rodzaju męskim i żeńskim liczby pojedynczej.

Słowo „charakter” pochodzi z języka greckiego i oznacza piętno, cechę, właściwość, czy też wizerunek. Słowo „osobowość” wywodzi się od łacińskiego słowa „persona”, potocznie odczytywanego jako „maska” lub „rola”, co sugeruje, że osobowość jest rolą jaką każda osoba odgrywa w życiu. W psychologii charakter to zespół indywidualnych cech osobowości, które wyrażają się w stosunku do innych ludzi, norm moralnych, siebie samego oraz do otoczenia. Z kolei osobowość można określić jako połączenie cech oraz postaw, które tworzą charakter indywidualny dla każdej jednostki.

Zebrane słownictwo ma na celu ułatwienie Wam mówienia w języku francuskim o cechach i postawach danej osoby, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych.

W drugiej części wpisu znajdują się przydatne zwroty i przykłady zdań w wersji polsko-francuskiej do analizy.

Słownictwo:

A

agresywny / agresywna – agressif / agressive
aktywny / aktywna – actif / active
ambitny / ambitna – ambitieux / ambitieuse
antypatyczny / antypatyczna – antipathique
arogancki / arogancka – arrogant / arrogante
autorytarny / autorytarna – autoritaire
awanturnik / awanturnica – querelleur m / querelleuse f

B

bezczelny / bezczelna – insolent / insolente
bezinteresowny / bezinteresowna – désintéressé / désintéressé
bezlitosny / bezlitosna – impitoyable
bezmyślny / bezmyślna – irréfléchi / irréfléchie
bezpośredni / bezpośrednia – direct / directe
bezstronny / bezstronna – impartial / impartiale
beztroski / beztroska – insouciant / insouciante
bezwzględny / bezwzględna – autoritaire
bierny / bierna – passif / passive
błyskotliwy / błyskotliwa – brillant / brillante
bojaźliwy / bojaźliwa – peureux / peureuse
brawurowy / brawurowa – téméraire, de bravoure
brutalny / brutalna – brutal / brutale
buntowniczy (buntujący się) / buntownicza (buntująca się) – rebelle
bystry / bystra – perspicace

C

cham – goujat m
chamski / chamska – grossier / grossière
charyzmatyczny / charyzmatyczna – charismatique
chciwy / chciwa – avide
chełpliwy (pyszałkowaty) / chełpliwa (pyszałkowata) – vantard / vantarde
chłonny / chłonna – ouvert / ouverte
choleryczny / choleryczna – colérique
chytry / chytra – rusé / rusée
cichy, milczący / cicha, milcząca – silencieux / silencieuse
ciekawy, ciekawski / ciekawa, ciekawska – curieux / curieuse
ciepły / ciepła – chaleureux / chaleureuse
cierpliwy / cierpliwa – patient / patiente
cnotliwy / cnotliwa – vertueux / vertueuse
cyniczny / cyniczna – cynique
czarujący / czarująca – charmant / charmante
czuły (wrażliwy) / czuła (wrażliwa) – affectueux / affectueuse, sensible, tendre

D

darmozjad – oisif / oisive
delikatny / delikatna – délicat / délicate
despotyczny / despotyczna – despotique
dobroduszny / dobroduszna – débonnaire, bienveillant / bienveillante
dobry / dobra – bon / bonne
dobrze wychowany / dobrze wychowana – bien éduqué / bien éduquée
dociekliwy / dociekliwa – chercheur / chercheuse
dojrzały / dojrzała – mûr / mûre
dokładny / dokładna – exact / exacte
domator / domatorka – casanier / casanière, pantouflard / pantouflarde
dominujący / dominująca – dominateur / dominatrice
dowcipny / dowcipna – plein d’esprit / pleine d’esprit
drobiazgowy / drobiazgowa – méticuleux / méticuleuse, minutieux / minutieuse
dumny / dumna – hautain / hautaine / orgueilleux / orgueilleuse
dusza towarzystwa – boute-en-train m
dynamiczny / dynamiczna – dynamique
dyskretny / dyskretna – discret / discrète
dziki / dzika – sauvage

E

egoistyczny / egoistyczna – égoïste
egocentryczny / egocentryczna – égocentrique
ekstrawertyk / ekstrawertyczka – extraverti / extravertie
elegancki (maniery) / elegancka – galant / galante
elokwentny / elokwentna – éloquent / éloquente
empatyczny / empatyczna – empathique
energiczny / energiczna – energique
entuzjastyczny / entuzjastyczna – enthousiaste

F

fałszywy / fałszywa – faux / fausse
fanatyczny / fanatyczna – fanatique
flegmatyczny / flegmatyczna – flegmatique
formalny / formalna – officiel / officielle

G

gadatliwy / gadatliwa – bavard / bavarde
gaduła – moulin m à paroles
genialny / genialna – génial / géniale
głupi / głupia – bête, idiot / idiote, sot / sotte, stupide, imbécile
godny zaufania / godna zaufania – digne de confiance
gościnny / gościnna – accueillant / accueillante, hospitalier / hospitalière
grubiański / grubiańska – grossier / grossière
grymaśny / grymaśna – capricieux / capricieuse
grzeczny / grzeczna – gentil / gentille, poli / polie
gwałtowny (brutalny) / brutalna (gwałtowna) – violent / violente

H

hipokryta (obłudny) / hipokrytka (obłudna) – hypocrite
histeryczny / histeryczna – hystérique
hojny / hojna – généreux / généreuse
honorowy / honorowa – honorable

I

idealista / idealistka – idéaliste
idiota / idiotka – idiot m / idiote f
impulsywny / impulsywna – impulsif / impulsive
indywidualista / indywidualistka – individualiste m/f
infantylny / infantylna – infantile
inteligentny / inteligentna – intelligent / intelligente
introwertyk / introwertyczka – introverti / introvertie
intuicyjny / intuicyjna – intuitif / intuitive
ironiczny / ironiczna – ironique

J

jowialny / jowialna – jovial / joviale

K

kapryśny / kapryśna – capricieux / capricieuse
kłamliwy / kłamliwa – menteur / menteuse
kłótliwy / kłótliwa – querelleux / querelleuse
komunikatywny / komunikatywna – communicatif / communicative
konformista / konformistka – conformiste m/f
konsekwentny / konsekwentna – conséquent / conséquente
kreatywny / kreatywna – créatif / créative
krzepki / krzepka – robuste
kurtuazyjny / kurtuazyjna – courtois / courtoise

L

lekceważący / lekceważąca – méprisant / méprisante
lekkomyślny / lekkomyślna – étourdi / étourdie
leniwy / leniwa – paresseux / paresseuse, flemmard / flemmarde
lękliwy / lękliwa – anxieux / anxieuse
lizus / lizuska – flatteur / flatteuse
logiczny / logiczna – logique
lojalny / lojalna – loyal / loyale
lubieżny / lubieżna – vicieux / vicieuse

Ł

łagodny / łagodna – doux / douce
łajdak – salaud m
łakomy, łasy / łakoma, łasa – gourmand / gourmande
łatwo unoszący się / łatwo unosząca się – emporté / emportée
łatwowierny / łatwowierna – crédule
łatwy / łatwa we współżyciu – conciliant / conciliante

M

małomówny, nierozmowny / małomówna, nierozmowna – taciturne
manipulujący / manipulująca – manipulateur / manipulatrice
marudny / marudna – grognon / grognonne, grincheux / grincheuse
marzyciel / marzycielka – rêveur / rêveuse
materialista / materialistka – matérialiste
mądry / mądra – sage
mądrala – monsieur je-sais-tout m, madame je-sais-tout f
miły / miła – gentil / gentille
mitoman / mitomanka – mythomane
mrukliwy / mrukliwa – bourru / bourrue, morose

N

naiwny / naiwna – naïf / naïve
natarczywy / natarczywa – importun / importune
naturalny / naturalna – naturel / naturelle
nerwowy / nerwowa – nerveux / nerveuse
nękający / nękająca – harcelant / harcelante
niecierpliwy / niecierpliwa – impatient / impatiente
nieczuły / nieczuła – indifférent / indifférente
niedbały / niedbała – négligent / négligente
niedelikatny / niedelikatna – indélicat / indélicate
niedojda – lourdaud m, maladroit m
niedostępny / niedostępna – personne d’un abord difficile
niedoświadczony / niedoświadczona – inexpérimenté / inexpérimentée
niedyskretny / niedyskretna – indiscret / indiscrète
niegłupi / niegłupia – pas bête
niegościnny / niegościnna – inhospitalier / inhospitalière
niegrzeczny / niegrzeczna – impoli / impolie
niekoleżeński / niekoleżeńska – peu amical / peu amicale
nielojalny / nielojalna – déloyal / déloyale
nieludzki / nieludzka – inhumain / inhumaine
niemiły / niemiła – désagréable
niemoralny / niemoralna – immoral / immorale
nienaganny / nienaganna – irréprochable
nienasycony / nienasycona – insatiable
nienawistny / nienawistna – plein de haine / pleine de haine, haineux / haineuse
nieobyczajny / nieobyczajna – immoral / immorale
nieokrzesany / nieokrzesana – grossier / grossière
nieomylny / nieomylna – infaillible
nieopatrzny / nieopatrzna – imprudent / imprudente
nieostrożny / nieostrożna – imprudent / imprudente
nieporadny / nieporadna – maladroit / maladroite, gauche
nieporządny / nieporządna – désordonné / désordonnée
nieposłuszny / nieposłuszna – désobéissant / désobéissante
niepozorny / niepozorna – peu apparent / peu apparente
nieprzewidywalny / nieprzewidywalna – imprévisible
nieprzyjazny / nieprzyjazna – inamical / inamicale
nieprzyjemny, nieprzyjemna – désagréable
nierozmowny / nierozmowna – peu bavard / peu bavarde
nierozsądny / nierozsądna – déraisonnable, inconsidéré / inconsidérée
nierzetelny / nierzetelna – sur qui on ne peut pas compter
niesprawiedliwy / niesprawiedliwa – injuste
niestały / niestała – inconstant / inconstante, instable, volage
niestaranny / niestaranna – négligent / négligente, sans soin
niesumienny / niesumienna – non consciencieux / non consciencieuse
niesympatyczny / niesympatyczna – non sympathique
nieszczery / nieszczera – insincère
nieszczęśliwy / nieszczęśliwa – malheureux / malheureuse
nieśmiały / nieśmiała – timide
nietaktowny / nietaktowna – dépourvu de tact / dépourvue de tact, sans tact
nieuczciwy / nieuczciwa – frauduleux / frauduleuse
nieuczynny / nieuczynna – non serviable
nieudolny / nieudolna – incapable, inhabile, maladroit / maladroite
nieufny / nieufna – méfiant / méfiante
nieugięty / nieugięta – intransigeant / intransigeante, inflexible
nieumiarkowany / nieumiarkowana – immodéré / immodérée
nieuprzejmy / nieuprzejma – impoli / impolie, discourtois / discourtoise
niewierny / niewierna – infidèle
niewrażliwy / niewrażliwa – insensible
niewytrzymały / niewytrzymała – peu résistant / peu résistante
niezależny / niezależna – indépendant / indépendante
niezawodny / niezawodna – fiable, crédible
niezdecydowany / niezdecydowana – indécis / indécise
niezdyscyplinowany / niezdyscyplinowana – indiscipliné / indisciplinée
nieznośny / nieznośna – insupportable
nieżyczliwy / nieżyczliwa – malveillant / malveillante, défavorable
nikczemny / nikczemna – ignoble
nonszalancki / nonszalancka – nonchalant / nonchalante
nostalgiczny / nostalgiczna – nostalgique
nudny / nudna – ennuyeux / ennuyeuse

O

obiektywny / obiektywna – objectif / objective
obłudny / obłudna – hypocrite, tartuf(f)e
obojętny / obojętna – indifférent / indifférente
obowiązkowy / obowiązkowa – conscient / consciente de ses devoirs
obrażalski / obrażalska – ombrageux / ombrageuse
obserwator (spostrzegawczy) / obserwatorka (spostrzegawcza) – observateur / observatrice
obyty towarzysko/ obyta towarzysko – cultivé / cultivée
oddany / oddana – dévoué / dévouée
odpowiedzialny / odpowiedzialna – responsable
odprężony, rozluźniony / odprężona, rozluźniona – détendu / détendue
odważny / odważna – courageux / courageuse
ohydny / ohydna – infâme
okrutny / okrutna – cruel / cruelle
opanowany / opanowana – calme, tranquille
opryskliwy / opryskliwa – rude, brusque
optymista / optymistka – optimiste m/f
ordynarny / ordynarna – grossier / grossière
ostrożny / ostrożna – prudent / prudente
oszczędny / oszczędna – économe
oszukujący, oszust / oszukująca, oszustka – trompeur / trompeuse
otwarty / otwarta – ouvert / ouverte, rond / ronde
oziębły / oziębła – froid / froide, insensible, frigide

P

pasożyt (darmozjad) – parasite m
patriotyczny / patriotyczna – patriotique
pazerny (zachłanny) / pazerna (zachłanna) – rapace
perfekcjonista / perfekcjonistka – perfectionniste
perfidny (podstępny) / perfidna (podstępna) – perfide
pesymistyczny, pesymista / pesymistyczna, pesymistka – pessimiste m/f
pewny (godny zaufania) / pewna (godna zaufania) – sûr / sûre
pewny (zdecydowany) / pewna (zdecydowana) – ferme, assuré / assurée
pewny siebie / pewna siebie – sûr de soi-même/ sûre de soi-même
pilny / pilna – appliqué / appliquée, assidu / assidue, studieux / studieuse
pobłażliwy / pobłażliwa – indulgent / indulgente
podejrzliwy / podejrzliwa – soupçonneux / soupçonneuse
podły / podła – vilain / vilaine, odieux / odieuse
podporządkowany / podporządkowana – soumis / soumise
podstępny / podstępna – rusé / rusée, perfide
pogardliwy / pogardliwa – dédaigneux / dédaigneuse, méprisant / méprisante
pogodny / pogodna – serein / sereine
pokorny / pokorna – humble
pomocny, uczynny / pomocna, uczynna – serviable
pomysłowy / pomysłowa – ingénieux / ingénieuse
ponury / ponura – morose, maussade
porywczy / porywcza – impétueux / impétueuse
porządny / porządna – ordonné / ordonnée
posępny / posępna – bourru / bourrue, maussade
posłuszny / posłuszna – obéissant / obéissante
potężny (wpływowy) / potężna (wpływowa) – puissant / puissante
potulny (uległy) / potulna (uległa) – docile
poważny / poważna – sérieux / sérieuse
powolny / powolna – lent / lente
powściągliwy / powściągliwa – réservé, réservée
pracowity / pracowita – travailleur / travailleuse
pragmatyczny / pragmatyczna – pragmatique
praktyczny / praktyczna – pratique
prawdomówny / prawdomówna – sincère, véridique
prawdziwy / prawdziwa – vrai / vraie
precyzyjny / precyzyjna – précis / précise
pretensjonalny / pretensjonalna – prétentieux / prétentieuse
prostak – plouc m
próżniak (darmozjad) – oisif m / oisive f
próżny / próżna – vaniteux / vaniteuse
pruderyjny / pruderyjna – prude
przebiegły / przebiegła – roublard / roublarde, rusé / rusée
przedsiębiorczy / przedsiębiorcza – entreprenant / entreprenante
przenikliwy (wnikliwy) – przenikliwa (wnikliwa) – perspicace
przewidujący / przewidująca – prévoyant / prévoyante
przewidywalny / przewidywalna – prévisible
przezorny / przezorna – avisé / avisée
przychylny / przychylna – bienveillant / bienveillante
przyjazny, przyjacielski / przyjazna, przyjacielska – amical / amicale
przyjemny / przyjemna – agréable
przyzwoity / przyzwoita – décent / décente, convenable
punktualny / punktualna – ponctuel / ponctuelle
pyszny (wyniosły) / pyszna (wyniosła) – orgueilleux / orgueilleuse

R

radosny (wesoły) / radosna (wesoła) – joyeux / joyeuse, gai / gaie
realista / realistka – réaliste
religijny / religijna – religieux / religieuse, pieux / pieuse
rezolutny (zdecydowany) / rezolutna (zdecydowana) – résolu / résolue
rozmowny / rozmowna – bavard / bavarde, loquace, parlant / parlante (pot.)
rozpieszczony / rozpieszczona – gâté / gâtée
rozpustny / rozpustna – débauché / débauchée
rozrzutny / rozrzutna – dépensier / dépensière, gaspilleur / gaspilleuse
rozsądny / rozsądna – raisonnable, sensé / sensée
roztargniony / roztargniona – distrait / distraite
roztrzepany, roztargniony / roztrzepana, roztargniona – étourdi / étourdie, tête en l’air
rozważny / rozważna – réfléchi / réfléchie
ruchliwy (żywy) / ruchliwa (żywa) – remuant / remuante
rygorystyczny / rygorystyczna – rigoureux / rigoureuse, strict / stricte
ryzykant / ryzykantka – risque-tout, casse-cou

S

samochwała – vantard m, vantarde f
samodzielny / samodzielna – autonome
samolubny, egoista / samolubna, egoistka – égoïste m/f
samotny / samotna – solitaire
sceptyczny / sceptyczna – sceptique
schlebiający / schlebiająca – flatteur / flatteuse
serdeczny / serdeczna – chaleureux / chaleureuse, cordial / cordiale
silny / silna – fort / forte
skąpy / skąpa – avare, radin / radine
skoncentrowany / skoncentrowana – concentré / concentrée
skrępowany / skrępowana – gêné / gênée
skromny / skromna – modeste
skrupulatny / skrupulatna – scrupuleux / scrupuleuse
skryty, tajemniczy / skryta, tajemnicza – secret / secrète
skuteczny / skuteczna – efficace
słuchający / słuchająca – à l’écoute
smutny / smutna – triste
solidarny / solidarna – solidaire
solidny / solidna – solide
spokojny / spokojna – calme, tranquille, paisible, placide
spontaniczny / spontaniczna – spontané / spontanée
spostrzegawczy / spostrzegawcza – observateur / observatrice
spóźnialski / spóźnialska – retardataire
sprawiedliwy – juste
sprytny / sprytna – rusé / rusée
strachliwy / strachliwa – craintif / craintive, peureux / peureuse
subtelny / subtelna – subtil / subtile
sumienny / sumienna – consciencieux / consciencieuse
surowy / surowa – sévère
sympatyczny / sympatyczna – sympathique
szalony / szalona – fou / folle
szanowany, godny szacunku / szanowana, godna szacunku – respectable
szarmancki / szarmancka – charmant / charmante
szczery / szczera – sincère, franc / franche
szczęśliwy / szczęśliwa – heureux / heureuse
szlachetny / szlachetna – généreux / généreuse, noble
szorstki / szorstka – rude, bourru / bourrue, brusque
szybki / szybka – rapide

Ś

śmiały / śmiała – audacieux / audacieuse
śmieszny / śmieszna – drôle

T

tajemniczy / tajemnicza – mystérieux / mystérieuse
taktowny / taktowana – plein de tact / pleine de tact, qui a du tact
tchórzliwy / tchórzliwa – lâche
tolerancyjny / tolerancyjna – tolérant / tolérante
towarzyski / towarzyska – sociable
troskliwy (dbały) / troskliwa (dbała) – soigneux / soigneuse

U

uczciwy / uczciwa – honnête
uczuciowy / uczuciowa – affectueux / affectueuse, émotif / émotive
uczynny / uczynna – serviable, prêt / prête à servir
ufny / ufna – confiant / confiante
ugodowy / ugodowa – conciliant / conciliante
ujmujący (w obyciu) / ujmująca – accueillant / accueillante
uparty / uparta – obstiné / obstiné, têtu / têtue
uprzejmy / uprzejma – poli / polie, gentil / gentille
uroczy / urocza – adorable
uszczypliwy / uszczypliwa – caustique
utalentowany / utalentowana – talentueux / talentueuse, de talent
utopista / utopistka – utopiste
uważny / uważna – attentif / attentive
uwodzicielski / uwodzicielska – séducteur / séductrice

W

wahający się / wahająca się – hésitant / hésitante
wesoły / wesoła – gai / gaie
wiarygodny / wiarygodna – crédible
wierny / wierna – fidèle
wrogi / wroga – hostile
wspaniałomyślny / wspaniałomyślna – généreux / généreuse, magnanime
współczujący / współczująca – compatissant / compatissante
wybredny / wybredna w jedzeniu – difficile sur la nourriture
wylewny / wylewna – expansif / expansive
wyluzowany / wyluzowana – décontracté / décontractée
wymagający / wymagająca – exigeant / exigeante
wyniosły / wyniosła – hautain / hautaine
wyrafinowany / wyrafinowana – raffiné / raffinée
wyrozumiały / wyrozumiała – compréhensif / compréhensive
wytrwały / wytrwała – persévérant / persévérante

Z

zaabsorbowany / zaabsorbowana – absorbé / absorbée
zaangażowany / zaangażowana – engagé / engagée
zabawny / zabawna – amusant / amusante
zadbany (schludny) / zadbana (schludna) – soigné / soignée
zakłamany / zakłamana – hypocrite, faux / fausse, menteur / menteuse
zakochany / zakochana – amoureux / amoureuse
zamknięty w sobie / zamknięta w sobie – renfermé / renfermée
zapominalski / zapominalska – oublieux / oublieuse
zaradny / zaradna – débrouillard / débrouillarde
zarozumiały / zarozumiała – présomptueux / présomptueuse
zawistny / zawistna – envieux / envieuse
zawzięty (nieugięty) / zawzięta (nieugięta) – tenace
zazdrosny / zazdrosna – jaloux / jalouse
zblazowany / zblazowana – blasé / blasée
zboczony / zboczona – pervers / perverse, dépravé / dépravée
zdecydowany / zdecydowana – décidé / décidée
zdeterminowany (stanowczy) / zdeterminowana (stanowcza) – déterminé / déterminée
zdolny, uzdolniony / zdolna, uzdolniona – doué / douée
zdyscyplinowany / zdyscyplinowana – discipliné / disciplinée
zgodny / zgodna – conciliant / conciliante
zgryźliwy / zgryźliwa – mordant / mordante, maussade
zimny / zimna – froid / froide
złośliwy / złośliwa – malicieux / malicieuse, malin / maline, méchant / méchante
zmotywowany / zmotywowana – motivé / motivée
zniechęcony / zniechęcona – découragé / découragée, démotivé / démotivée
znudzony / znudzona – ennuyé / ennuyée
zorganizowany (dobrze) / zorganizowana (dobrze) – (bien) organisé / (bien) organisée, réglé / réglé
zrównoważony / zrównoważona – équilibré / équilibrée
zrzędliwy / zrzędliwa – râleur / râleuse, bougon / bougonne
zuchwały / zuchwała – téméraire

Ż

żwawy / żwawa – vigoureux / vigoureuse
życzliwy / życzliwa – bienveillant / bienveillante, favorable
żywy / żywa – vif / vive

Przydatne zwroty / Expressions utiles

być dobrym obserwatorem – avoir le sens de l’observation
być flegmatycznym – avoir un caractère flegmatique
być optymistą (dosł. widzieć życie przez różowe okulary) – voir la vie en rose
być poważnym – avoir un caractère sérieux
być roztrzepanym – avoir la tête en l’air
być tępym – avoir un esprit obtus
być zrównoważonym – avoir un caractère pondéré
być żywiołowym – avoir un caractère exubérant
mieć błyskotliwy umysł – avoir l’esprit vif
mieć czarne myśli – avoir des idées noires
mieć łagodny charakter – avoir un caractère facile
mieć namiętny charakter – avoir un caractère passionné
mieć okropny charakter – avoir un caractère affreux
mieć szlachetny charakter – avoir un noble caractère
mieć trudny charakter – avoir un caractère difficile
mieć tupet – avoir du culot, avoir de l’aplomb
mieć zimny charakter – avoir un caractère froid
nie mieć poczucia humoru – manquer d’humour
nie tracić zimnej krwi – ne pas perdre son sang froid
zachować zimną krew – conserver son sang froid

Przykłady zdań do analizy w wersji polsko-francuskiej:

Adwokat, nazywany też obrońcą,
musi być w stanie reprezentować swoich klientów przez organami sądowymi.
L’avocat, également appelé défenseur, doit être capable de représenter ses clients devant les organes de justice.
Bądź wytrwały w swojej pracy, twoje wysiłki zostaną wynagrodzone.Sois persévérant dans ton travail, tes efforts seront récompensés.
Biedne dzieci są również inteligentne i utalentowane.Les enfants pauvres sont aussi intelligents et talentueux.
Brawurowy mężczyzna wykorzystuje wiatr, rzucając się na desce surfingowej na groźne fale i znika w mgle.Un homme téméraire profite du vent pour se lancer en planche à voile sur les flots menaçants avant de disparaître dans la brume.
Człowiek poważny ma mało pomysłów.Un homme sérieux a peu d’idées.
Do odważnych świat należy!La fortune sourit aux audacieux !
Dobry lekarz powinien wzbudzać u was zaufanie. Podstawową cechą, którą powinien wykazywać się jest umiejętność słuchania. Un bon médecin doit vous inspirer confiance. La qualité principale dont il doit faire preuve c’est la capacité d’écoute.
Dyktatorzy mają osobowości niezwykle dominujące, ambitne i często psychopatyczne skłonności.Les dictateurs ont des profils extrêmement dominants, ambitieux et souvent des tendances psychopathes.
Flegmatyk jest stały w swoich przekonaniach i jest pozytywnie nastawiony do życia. Le flegmatique est très stable dans ses convictions et il a une attitude positive envers la vie.
Jakie są pana/pani cechy charakteru?Quels sont vos traits de caractère?
Jej chłopak jest przystojny i zaradny. Son petit copain est beau et débrouillard.
Jest pan wzorem odwagi, uosabia pan siłę moralną, która się nie poddaje.Vous êtes un exemple de courage, l’incarnation de la force morale qui ne se soumet pas.
Jest tak głupi, że szkoda gadać. Il est bête à pleurer.
Jestem kompletnie roztargniony.Je suis complètement tête en l’air.
Jestem rozczarowany, ale nie zniechęcony.Je suis déçu, mais pas découragé.
Jesteś uzdolniony matematycznie.Tu es doué pour les maths.
Jesteśmy bardzo sceptyczni odnośnie ponownego otwarcia placówek oświatowych. Nous sommes très sceptiques quant à la réouverture des établissements scolaires.
Jeżeli pracownik jest często zmęczony, również po weekendzie lub po wakacjach, to może być wyczerpany swoją pracą.Lorsqu’un collaborateur est souvent fatigué, également après un week-end ou des vacances, il est peut-être éreinté par son travail.
Klient autorytarny przyzwyczajony jest do dawania rozkazów.Le client autoritaire est habitué à donner des ordres.
Klient bojaźliwy obawia się zrobić błąd, który będzie go dużo kosztować i każda sytuacja stanowi dla niego zagrożenie. Le client anxieux a peur de faire une erreur qui lui coûtera cher et pour lui, chaque situation présente un danger.
Klient niezdecydowany nie wie czego chce, waha się. Le client indécis ne sait pas ce qu’il veut, il hésite.
Klient wyrozumiały mówi swobodnie i używa pozytywnych zwrotów.Le client compréhensif parle avec souplesse et emploie des termes positifs.
Ma pan/pani szlachetny charakter. Vous avez un noble caractère.
Ma zrzędliwy nastrój. Il est d’humeur bougonne.
Moja teściowa jest bardzo uprzejma. Ma belle-mère est très gentille.
Moja żona jest aktorką. Ona jest zawsze elegancja, ma melancholijny uśmiech, łagodne spojrzenie i ciepły głos. Ma femme est une actrice. Elle est toujours élégante, elle a un sourire mélancolique, un regard doux et une voix chaleureuse.
Mój wujek jest nieprawdopodobnie silny. Mon oncle est d’une force incroyable.
Musi być pokorny i lubić pracować w terenie.Il doit être humble et aimer travailler sur le terrain.
Nie brakuje mu tupetu! Il ne manque pas du culot !
Nie jest ani uczciwy, ani szczery. Il n’est ni honnête ni sincère.
Nie jesteś zbyt rozmowny.Tu n’es pas trop bavard.
Nie mówi, nie komentuje, tylko słucha. Il ne parle pas, ne commente pas, il écoute uniquement.
Nigdy nie spotkałem tak szalonej kobiety jak ty. Je n’ai jamais rencontré une femme aussi folle que toi.
On nie jest głupi. Il n’est pas bête.
On jest zakochany i pisze dużo listów miłosnych. Tradycyjne listy mają oddźwięk bardziej romantyczny niż wiadomości elektroniczne. Il est amoureux et il écrit beaucoup de lettres d’amour. Les lettres traditionnelles ont une résonance plus romantique que les messages électroniques.
Ona jest z natury ciekawska. Elle est naturellement curieuse.
Ona jest zupełnie głupia. Elle est complètement idiote.
Ona ma talent muzyczny. Elle a un talent musical.
Osoby kreatywne odczuwają świat intensywniej niż reszta ludzi.Les personnes créatives ressentent le monde plus intensément que le reste de la population.
Pracownik utalentowany to pracownik z pasją. Un employé talentueux est aussi un employé passionné.
Pracownik źle wynagradzany nie jest zmotywowany.Un employé mal payé n’est pas motivé.
Proszę nam pokazać, że jest pan szczery.Montrez-nous que vous êtes sincère.
Surowy sędzia przewodniczy pierwszej rozprawie.Un juge sévère préside la première audience.
Talent i wiedza niewiele dadzą, jeżeli nie jesteście wytrwali. Le talent et les connaissances ne servent que peu si vous n’êtes pas persévérant.
To bardzo utalentowany piłkarz, ale nie jest niezastąpiony.C’est un joueur très talentueux, mais pas irremplaçable.
To bardzo znany aktor, który znaczną część swojej kariery artystycznej zrealizował we Francji.C’est un acteur de grande renommée qui a effectué une partie significative de sa carrière artistique en France.
To dobrze zorganizowana nauczyciela, która uwielbia przekazywać ludziom swoją wiedzę.Elle est une institutrice bien organisée qui adore transmettre son savoir aux gens.
To dziecko jest nieznośne i nieposłuszne. Cet enfant est insupportable et désobéissant.
To jest inteligentna kobieta, ale mną się nie interesuje. C’est une femme intelligente mais elle ne s’intéresse pas à moi.
Utalentowani lingwiści świadczą usługi doskonałej jakości wszystkim posłom do Parlamentu Europejskiego. Linguistes de talent fournissent un service d’excellente qualité à tous les députés au Parlement européen.
Zarabia na swoje życie, jest teraz niezależny.Il gagne sa vie, il est maintenant indépendant.

Merci de votre attention. À la prochaine !